สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมศูนย์ EIC ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. จำนวน 50 คน


สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมศูนย์ EIC ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. จำนวน 50 คน