องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมศูนย์ EIC


องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมศูนย์ EIC จำนวน 43 คน ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น.