ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


5. 19- 23 ส.ค. 64 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนฺนิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฟื้นฟูสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา ณ หน่วยผลิตโพรพิลีนเกรดโพลีเมอร์

6. 20 -31 ส.ค. 64 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ดำเนินการเดินเครื่องจักรหน่วยผลิตสารเอเอ็นและสารเอ็มเอ็มเอ