ต้อนรับหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง นายอัธยา นวลอุทัย และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. จำนวน 3 คน