ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


13. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

14. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา11 ทำการซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2 ของโรงงาน