ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


10. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด หน่วยผลิตโพรพิลีนออกไซด์ 
หน่วยผลิตโพรพิลีนไกลคอล และโพลีอีเทอร์โพลีออล ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

11. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด หน่วยผลิตเม็ดพลาสติกแอลแอลดีพีอี ชลิดความยืดหยุ่นสูง และแอลแอลดีพีอี ชนิดทั่วไปทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

12. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ทำการซ้อมแผนควบคุมเหตุฉุกเฉินระดับ3