ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


4. วันที่ 2 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) มีกิจกรรม
การหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงใหญ่
5. วันที่ 2 -18 พฤศจิกายน 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หยุดซ่อมบำรุง
และเดินเครื่องของหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันก๊าซ ตัวที่ 1

6. วันที่ 2 -18 พฤศจิกายน 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการทดลอง
เดินเครื่องหลังจากการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงถังบรรจุก๊าซหุงต้ม