ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


4. วันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด