ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1.วันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โรงงาน
2. วันที่  16 ตุลาคม 2563 บริษัท เอ็มซีแอลเอส เอเชีย จำกัด ฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีสารเคมีรั่วไหลมาจากภายนอก
3. วันที่  28 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด หน่วยผลิต : HD4, PP3 มีการใช้สัญญาณ เสียงฉุกเฉิน และมีการอพยพ