ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


7. วันที่ 16 ก.ย. 63 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  ซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ท่อผลิตภัณฑ์
8.  วันที่ 30 ก.ย. 63 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟ