ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


3. วันที่ 14 ก.ย. 63 บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด ซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟ
4. วันที่ 15 ก.ย.63 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับ 2
5. วันที่  18 ก.ย. 63 บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟ