ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1. วันที่ 9 ก.ย. 63 บริษัท เ อ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 นิคมฯ
2. วันที่ 8-11 ก.ย. 63 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา ของหน่วยผลิตโพรพิลีนเกรดโพลีเมอร์
3. 10 ก.ย. 63 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด ซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟ