รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตำบลฟ้าหยาด


วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด