รับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลเมืองลพบุรี


วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว” ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด”