ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2

2. วันที่  3 – 26 สิงหาคม 2563 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ่อมบำรุงเครื่องจักร