ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


7. 23 ก.ค.63 บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟค เจอริ่ง จำกัด ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1


8. 18-25 ก.ค.63 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โรงอะโรเมติกส์ (GC5) ทำการเริ่มเดินเครื่องกระบวนการผลิตภายหลังการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร


9. 24 ก.ค. 63 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1 โรงงาน