ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1. 3 ก.ค. 63 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

2. 10 ก.ค.63 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพ หนีไฟ
3. 1- 10 ก.ค. 63 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หยุดดำเนินการเพื่อซ่อมบำรุง หน่วยผลิตน้ำมันอากาศยาน (JMU)