ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


7.  30 มิ.ย. 63 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11 การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โรงงาน

8. 3 ก.ค. 63 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

9. 10 ก.ค.63 บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ