ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


4. 11 มิ.ย. 63 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โรงงาน

5. 25 มิ.ย. 63 บริษัท เอสเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด. การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โรงงาน

6.  26 มิ.ย. 63 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ระดับ 2 ของบริษัท