ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1. ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ  จํากัด  SYS1 ทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน


2. 25  มี.ค.- 30 มิ.ย. 63 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ขนส่งน้ำดิบจากแหล่งน้ำทับมาซึ่งทางบริษัท ฯ ได้มอบหมายให้ทางบริษัท ภูมิพัฒน์ 999 จำกัด เป็นผู้จัดการขนส่ง

3. 15 พ.ค.63 - 23 มิ.ย. 63 บริษัท โกลบอดกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซ่อมบำรุงเครื่องจักร