ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


7. วันที่ 19 พ.ค.63 บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตรวจสอบความสมบูรณ์และซ่อมแซมอุปกรณ์อัดความดันของโรงงาน

8. ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ  จํากัด  SYS1 ทดสอบสัญญาณฉุกเฉิน