ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


4. วันที่ 5 – 10 พ.ค. 63 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ดำเนินการนำส่งผงเร่งปฏิกิริยาเข้าถังเก็บ

5. วันที่ 19-31 พ.ค. 63 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ดำเนินการเดินเครื่องจักรหน่วยผลิตสารเอเอ็น

6. วันที่ 16-24 พ.ค.63 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จะทำการซ่อมบำรุงระบบโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5