ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1. วันที่ 20 มี.ค. – 30 มิ.ย. 63 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ขนส่งน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำทับมา

2. วันที่ 23 มิ.ย. – 15 พ.ค. 63 บริษัท โกลบอดกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

3. วันที่ 17 - 30 พ.ค. 63 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการหยุดซ่อมบำรุงบางส่วนในหน่วยผลิตไวนิลคลอไรด์ (VC Plant)