ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด
1. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการฟื้นฟูสภาพตัวเร่งปฏิกิริยาของหน่วยผลิตโพรพิลีนเกรดโพลีเมอร์ ในวันที่ 20-29 ก.พ. 63 อาจก่อให้เกิดเปลวไฟที่หอเผามากกว่าปกติ

2. บริษัทวีนิไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ซ่อมบำรุงบางส่วนในหน่วยผลิตคลอร์อัลคาไรด์ , ไวนิลคลอไรด์ และหน่วยผลิตอีพิคลอโรไฮดริน ในวันที่ 1-22 มี.ค. 63 อาจมีเสียงดังเล็กน้อยจากการทำความสะอาดอุปกรณ์ , น้ำเสียจากการทำความสะอาดอุปกรณ์ , มีการเผาทำลายแก๊สบางส่วนในช่งสั้นๆ ที่หอเผา Flare system ซึ่งอาจทำให้เกิดควันดำและแสงสว่างในช่วงสั้นๆ

3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 โรงโอเลฟินส์ ไอ - หนึ่ง ดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่  ในวันที่ 23 ก.พ. - 6 เม.ย.  63 ในช่วงแรกของการหยุดการผลิต และช่วงแรกของการเริ่มเดินเครื่องการผลิตอาจก่อให้เกิดเปลวไฟที่หอเผามากกว่าปกติ และอาจมีเสียงดังจากการใช้ไอน้ำ เพื่อช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น