คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองสาม จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น.