คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.-14.00 น.