คณะศึกษาดูงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.20 น. – 15.00 น. จำนวน 5 คน