คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทคโนโลยิอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทคโนโลยิอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. จำนวน 15 คน