คณะศึกษาดูงานจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.20 น. – 09.40 น. จำนวน 1 คน