ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1. ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน เวลา 12.00-12.30 น. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ  จํากัด  SYS1 และ SYS2  ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของโรงงาน

2. วันที่  27 กันยายน 2562 -  31 มีนาคม  2563  บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด ดำเนินการ ทดลองเดินเครื่องจักรโรงงาน
3. วันที่  20 มกราคม 2563 -  1 มีนาคม  2563 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ดำเนินการ ซ่อมบำรุงระบบ ประจำปี 2563