ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


10. บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด ดำเนินการ ซ้อมแผนควบคุมเหตุฉุกเฉิน ระดับ 2 ของโรงงาน


11. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด ดำเนินการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี 2562