ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


7. วันที่ 28 ตุลาคม เวลา 15.00-16.00 น. บริษัท อาราคาวาเคมิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 ของโรงงาน และแผนสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2562

8. วันที่ 28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด  หน่วยผลิต LLDPE ดำเนินการ Cleaning Shutdown

9. วันที่ 1 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด ดำเนินการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี 2562