ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


4. วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30-12.00 น. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11 ดำเนินการ ทำการทดสอบสัญญาณไซเรน

5. วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 11 ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของโรงงาน

6. วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (WHA EIE) ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน