ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1. ทุกวันพุธ เวลา 11.50 - 12.00 น. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หน่วยผลิต GPSC CUP1 และ CUP 3 ดำเนินการ ทำการทดสอบสัญญาณไซเรน

2. ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน เวลา 12.00-12.30 น. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ  จํากัด  SYS1 และ SYS2 ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ของโรงงาน

3. วันที่  1 มกราคม -  31 ธันวาคม  2562  บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด ดำเนินการ ทดลองเดินเครื่องจักรโรงงาน