คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากคณะกรรมการกองทุนมิตรภาพบำบัด


คณะกรรมการกองทุนมิตรภาพบำบัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น.