คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 161 คน ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ ห้องประชุม 403 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562