คณะจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 24 กรกฎาคม 2562