ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ระดับ 1


ประมวลภาพการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง ด้านสารเคมี และวัตถุอันตรายทางถนน และการอพยพประชาชน บริษัท อดิตยาเบอร์ล่าเคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) วันที่13 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.