คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. -12.00 น. จำนวน 55 คน