ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

9 - 20 มิ.ย. 62 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ดำเนินการเดินเครื่องจักรหน่วยผลิตสารเอเอ็นและเอ็มเอ็มเอ

23 มิ.ย. 62 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 โรงงาน โดยสมมติเหตุการณ์เกิดสารเคมี (ไฮโดรเจนไซยาไนด์) รั่วไหล และส่งผลกระทบต่อโรงเรียนวัดมาบชลูด