คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. -12.00 น. จำนวน 50 คน