คณะดูงานจากเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะดูงานจากเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. -12.00 น. จำนวน 46 คน