ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

11-18 พ.ค. 62 บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคาร