ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

11-18 พ.ค. 62 บริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ดำเนินการหยุดเดินเครื่องเพื่อตรวจสอบหม้อไอน้ำ (Boiler) ประจำปีของหน่วยผลิตกำมะถันตัวที่ 2 (Sulfur Recovery Unit 2)

11-18 พ.ค. 62 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ หยุดซ่อมบำรุงบางส่วนในหน่วยผลิตคลอร์อัลคาไรด์,ไวนิลคลอไรด์, และอีพิคลอโรไฮดริน

9 พ.ค. - 13 มิ.ย. 62 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคัล จำกัด ดำเนินการ หยุดดำเนินเครื่องจักรโรงงานเอเอ็นและเอ็มเอ็มเอ เพื่อซ่อมบำรุงใหญ่ ประจำปี 2562 

8-23 มิ.ย. 62 บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอร์ จำกัด (โรงงาน PDH) ดำเนินการ หยุดซ่อมบำรุงประจำปี 2562