คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.