คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. จำนวน 70 คน