คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่  2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. จำนวน 4 คน