คณะจาก เทศบาลลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก เทศบาลตำบลลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.