คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว โดยมีนายประสาน บุญเต็ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุดให้การต้อนรับ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 - 16.30 น. จำนวน 36 คน