ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

17 ธ.ค. 61 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 

21 ธ.ค. 61 บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพ ระดับ 2 โรงงาน

26 ธ.ค. 61 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพ ระดับ 2 โรงงาน 

26 ธ.ค. บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 2 จังหวัด